Річна фінансова звітність ТОВ « Бруклін-Київ Порт» за 2023 рік

Згідно зі ст. 46.2 ПКУ оприлюднимо річну фінансову звітність ТОВ « Бруклін-Київ Порт» за 2023 рік разом з аудиторським звітом:

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Звіт незалежного аудитора

З повагою,

Адміністрація ТОВ «Бруклін-Київ Порт».